Cand.mag. Jan P. Jessen

Med rødder i den folkelige oplysnings tradition, holder historiker Jan P. Jessen (f. 1967) uhøjtidelige foredrag om emner indenfor dansk, sønderjysk og europæisk historie, fotohistorie samt historiske rejseforedrag.

Foredragene er opstået i mange forskellige sammenhæng: I tiden som højskolelærer, som leder af Den Slesvigske Samling, som selvstændig historieformidler, på særlig opfordring, m.m. Som en særlig interesse, har Jan P. Jessen udviklet foredrag om fotografiets historie – hvoraf ét også kombinerer hans interesse for Japans historie. I løbet af årene har Jan P. Jessen holdt over 300 foredrag: På biblioteker og højskoler, for kirkesogne og aftenskoler, i auditorier og forsamlingshuse, i Danmark og i udlandet.

Jan P. Jessen kan kontaktes på tel. 30223892 eller jan@historie-foredrag.dk